West Java: colonial political divisions, 1730-1808

Further reading

Haan, F. de, Priangan: de Preanger-Regenschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811  [Batavia]: Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 3 vols, 1910-12.

Hoadley, Mason C.,  Towards a feudal mode of production: West Java, 1680-1800.  Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1994.

Map number from Cribb, Historical Atlas of Indonesia (2000)

3.30

Year span

1730 - 1808

Placenames:

Topics: